آیا ارتباطی بین القاء زایمان و بروز اوتیسم وجود دارد؟

القاء زایمان یک روش مصنوعی است که برای شروع انقباضات رحمی قبل از زایمان طبیعی استفاده می شود. در این شرایط پزشکان تعیین می کنند که برای سلامت مادر و نوزاد روش القاء زایمان باید انجام شود. بسته به شرایط فرد القا زایمان به روش های مختلفی انجام می شود، از جمله از طریق ترکیب …

آیا ارتباطی بین القاء زایمان و بروز اوتیسم وجود دارد؟ ادامه »