ارتباط بین اضطراب و درد مفاصل

5 نشانه فیزیکی که نشان می دهند ممکن است شما افسرده باشید

آیا این سوالات به نظرتان آشنا می آیند؟ آیا شما خسته یا کوفته هستید؟ آیا شما در خواببیدن مشکل دارید؟ آیا علاقه کمی به انجام کارهایی که قبلاٌ از آنها لذت میبردید دارید؟ آیا احساس ناراحتی، افسردگی و نا امیدی می کنید؟ اینها سوالات معمولی هستند که توسط دکتر( روانشناس، پزشک زنان، پزشک عمومی) یا …

5 نشانه فیزیکی که نشان می دهند ممکن است شما افسرده باشید ادامه »

اضطراب و درد مفاصل

اضطراب و درد مفاصل درد مفاصل اغلب به سن و ورزش مربوط می شود. بنابراین کمی تعجب آور است که تغییر در سلامت روان  موجب درد مفاصل  شود. درد مفاصل از علائم پیچیده اضطراب است، و بیشتر از آنکه جسمانی باشد، ذهنی و روانی است که غلبه بر آن را سخت می کند. ارتباط بین اضطراب و درد …

اضطراب و درد مفاصل ادامه »