ارتباط باکتریهای روده با اختلال طیف اوتیسم

باکتری های موجود در احشاء مانند یک تیم بیس بال هستند. اگر بازیکنی خارج از نظم عمل کند بقیه اعضای تیم رنج می برند، اما اگر مدیر (شما) ترکیب مناسبی از بازیکنان را در زمین  قرار دهد ، کل اعضای تیم به نتایج بهتری دست پیدا خواهند کرد. مطالعاتی که محققان وپزشکان بر روی کودکان …

ارتباط باکتریهای روده با اختلال طیف اوتیسم ادامه »