داروهای خواب آور – مرکز تخصصی تشخیص ،تست و درمان اختلالات خواب 

  داروهای خواب آور – مرکز تخصصی تشخیص ،تست و درمان اختلالات خواب      با وجودی که داروهای خواب گاهی بسیار موثر واقع می شوند، اما هرگز برای مصرف مداوم بیش از 6 ماه آزمایش نشده اند. ما نمی دانیم که فواید دراز مدت و یا عوارض جانبی بسیاری از این داروها چه هستند. …

داروهای خواب آور – مرکز تخصصی تشخیص ،تست و درمان اختلالات خواب  ادامه »