علائم شایع رفتاری در مصرف مواد مخدر(شیشه،تریاک،هروئین و…)

علائم شایع رفتاری در مصرف مواد مخدر( این علائم بصورت مشترک در استعمال بسیاری از مواد مخدر و روانگردان دیده می شوند)   افسردگی حملات هراس و ترس (حملات پنیک) اضطراب توهم هذیان بدبینی به اطرافیان شیدایی یا جنون زوال شخصیت عدم بازداری و رفتارهای تند و زننده تکانشگری مشکل در توجه و تمرکز اختلال …

علائم شایع رفتاری در مصرف مواد مخدر(شیشه،تریاک،هروئین و…) ادامه »