آیا می دانستید ما آدم ها شب ها بدجنس تر می شویم؟!!

تا حالا دقت کردید صبح ها اهمیت دادن به رژیم غذایی و پایبندی به آن نسبت به آخر شب راحت تر است؟ ظاهرا همه ما سهم مشخصی از قدرت اراده در روز داریم که تا پایان روز این مقدار تخلیه می شود و در نتیجه مقاومت در برابر وسوسه های شبانه را برای ما سخت …

آیا می دانستید ما آدم ها شب ها بدجنس تر می شویم؟!! ادامه »