اختلال حرکت های دوره ای پاها و دست ها در خلال خواب یا PLMD

  PLMD چیست؟ یک اختلال حرکتی ریتمیک دوره ای که در خلال خواب ایجاد میشود که به طور معمول شامل جنبش پاها میشود ، البته در اندام های فوقانی هم ممکن است رخ دهد و در هر نقطه از اندام ها از چند دقیقه تا چند ساعت ممکن است اتفاق بیفتد ، این جنبش ها …

اختلال حرکت های دوره ای پاها و دست ها در خلال خواب یا PLMD ادامه »