اختلال یادیگری

سندرم گرشتمن(Gerstmann Syndrome) یا اختلال ریاضیات

سندرم گرشتمن(Gerstmann Syndrome) یا اختلال ریاضیات

  سندرم گرشتمن(Gerstmann Syndrome) یا اختلال ریاضیات   برخی از کودکان با اشکالات ویژه یادگیری، دشواریهایی در درک مسائل ریاضیات دارند. کودکان دچار اختلال ریاضیات در یادگیری و یادآوری اعداد مشکل دارند،نمی توانند واقعیات پایه مربوط به اعداد را به خاطر بسپارند و در محاسبه کند و غیر دقیق هستند. این گروه از کودکان در …

سندرم گرشتمن(Gerstmann Syndrome) یا اختلال ریاضیات ادامه »

ناتوانی های یادگیری درکودکان

ناتوانی های یادگیری درکودکان کودک به دلایل متعددی ممکن است نتواند در مدرسه یادگیری خوبی داشته باشد و دچار ناتوانی در یادیگری شود . واژه ناتوانی یادگیری به معنای عقب افتادگی ذهنی یا اختلال عاطفی نیست. چنین کودکانی در فهمیدن و استفاده از اطلاعاتی که از حواس پنج  گانه شان دریافت میکنند مشکل دارند. کودکانی …

ناتوانی های یادگیری درکودکان ادامه »