افراد مشهور مبتلا به اختلال وسواس اجباری یا OCD

اختلال وسواس اجباری یا OCD چیست؟ اختلال وسواس اجباری یا OCD عبارت است از اضطرابی که در آن فرد دچار افکار، رفتار واحساسات ناخواسته و مکرر می شود که فرد را وادار به انجام فعالیت هایی می کنند. OCD به طور قابل ملاحظه ای فرد مبتلا را به چالش می کشاند، اما وجود این اختلال …

افراد مشهور مبتلا به اختلال وسواس اجباری یا OCD ادامه »