آشنایی با اختلال هذیانی و انواع آن

  وقتی یک فرد دچار اختلال هذیانی است ،آنها باور دارند که چیزهایی درست نیست به عنوان مثال وقتی او عاشق چیزی است فکر می کند که دیگران قصد آسیب رساندن به وی را دارند. این افکار ممکن است ناشی از اندوه بزرگی باشد که البته راه های درمانی برای کمک به این افراد وجود …

آشنایی با اختلال هذیانی و انواع آن ادامه »