اختلال نقص توجه – بیش فعالی

4 فعالیت و بازی برای کودکان با اختلالات حسی و ADHD | مرکز درمان بیش فعالی

ما به عنوان بزرگسال درک می کنیم که ورزش منظم برای حفظ سلامتی ضروری است. اگرچه ورزش فواید بسیار بیشتری از نگه داشتن بدن در شرایط مناسب دارد. تمرین منظم و ورزش سنگین سلامتی را افزایش می دهد، استرس را کاهش می دهد، تمرکز را بالا می برد، سوخت و ساز را بهبود می بخشد …

4 فعالیت و بازی برای کودکان با اختلالات حسی و ADHD | مرکز درمان بیش فعالی ادامه »

جدیدترین خبر در مورد اختلال بیش فعالی – کم توجهی

  یک مطالعه انجام شده توسط محققان نشان داده است که اختلال بیش فعالی- نقص توجه می تواند تغییرات کروموزومی که بر سلامت داشته باشد تولید کند. اختلالات روانپزشکی مانند اختلال نقص توجه – بیش فعالی(ADHD) می تواند برخانواده و زندگی اجتماعی تاثیر گذارد در این مطالعه DNAبرخی از بیماران و والدین آنها مورد بررسی …

جدیدترین خبر در مورد اختلال بیش فعالی – کم توجهی ادامه »