آنچه که درباره اسکیزوفرنی صدق نمیکند !!!

  اطلاعات غلط زیادی در خصوص اسکیزوفرنی وجود دارد و تعداد ی از آن‌ها هم توسط فیلم‌های سینمایی و یا شوی های تلویزیونی به مردم منتقل می‌شوند .گاهی اوقات نیز افراد این بیماری ذهنی را با کلیشه های همیشگی توصیف میکنند . در این پست به شایعات مرتبطی می‌پردازیم که صحت ندارند : 1.افراد مبتلا …

آنچه که درباره اسکیزوفرنی صدق نمیکند !!! ادامه »