آيا درباره اختلال درد چيزي ميدانيد؟

  [checklist][/checklist] آيا درباره اختلال درد چيزي ميدانيد؟ اختلال درد يكي از اختلالات شبه جسمي محسوب ميگردد. اصطلاح “شبه جسمي” بدان معناست كه علائم بصورت فيزيكي هستند اما بطور كلي بعنوان اثر يك مشكل عمومي پزشكي يا تاثير مستقيم مصرف مواد در نظر گرفته نميشود. ساير اسامي اين اختلال شامل “اختلال درد روانزاد” و “اختلال درد …

آيا درباره اختلال درد چيزي ميدانيد؟ ادامه »