اختلال خلق یا سایکوتایمی و درمان آن

    هنگامی که اسم اختلالات خلقی به میان می اید اولین اختلالاتی مه به ذهن شما خطور می کند ، افسردگی و اختلال دو قطبی است. دلیلش این است که اینها هم مشترک در برخی علائم مشترک ونوع شدید اختلال خلق  و علل اصلی ناتوانی می باشند. افسردگی و اختلال دوقطبی می تواند فلج …

اختلال خلق یا سایکوتایمی و درمان آن ادامه »