اختلال عصبی دوشن (دیستروفی عضلانی دوشن)

  دیستروفی عضلانی دوشن (DMD) یک اختلال  عصبی عضلانی پیشرونده است که فرم وابسته به X مغلوب از دیستروفی عضلانی است و از هر 3600 نفر یک نفر را تحت تاثیر قرار میدهد . این اختلال در اثر یک جهش در ژن دیستروفین که یک جز مهم در بافت های عضلانی است اتفاق می افتد. …

اختلال عصبی دوشن (دیستروفی عضلانی دوشن) ادامه »