آیا می دانستید اختلال در خواب باعث افسردگی می شود؟

مرحله رم (REM) در خواب مرحله ای است که رویاها ساخته می شوند. در این مرحله اگر فرد خواب خوبی نداشته باشد، دچار بی خوابی می شود. اما تحقیقات جدید انجام شده در این ارتباط نشان می دهند که نداشتن خواب خوب در مرحله REM علاوه بر بروز بی خوابی، بر توانایی فرد در غلبه …

آیا می دانستید اختلال در خواب باعث افسردگی می شود؟ ادامه »