کمبود نوراپی نفرین و راه های درمان طبیعی بیماری افسردگی

اختلال در تمرکز، بی توجهی و فراموشی، افسردگی های شدید، استرس و اضطراب بیمارگونه و خوابیدن های طولانی مدت را به کمبود نوراپی نفرین در بدن وابسته می دانند. اما تحقیقان نشان می دهد این ارتباط و وابستگی بسیار پیچیده تر به نظر می رسد. ممکن است تاکنون برای شما پیش آمده باشد که برای …

کمبود نوراپی نفرین و راه های درمان طبیعی بیماری افسردگی ادامه »