اختلال خوردن

رابطه اختلال خوردن با دیگر مشکلات در نوجوانان

رابطه اختلال خوردن با دیگر مشکلات در نوجوانان

رابطه اختلال خوردن با دیگر مشکلات در نوجوانان Jun 29, 2018 یک مطالعه جدید نشان می دهد نوجوانانی که به طور خاص رفتارهای خوردن و کنترل ناسالم دارند  در معرض خطر بالایی از آزار و اذیت و قلدری کردن نسبت به همسالان شان قرار می گیرند واین به نوبه خود می تواند به برخی از …

رابطه اختلال خوردن با دیگر مشکلات در نوجوانان ادامه »

هدف از درمان اختلالات خوردن چیست؟

هدف از درمان ، متوقف کردن آسیب های فیزیکی انجام شده توسط اختلال در غذا خوردن و یا بلعکسش و برای رسیدگی به مسائل اساسی که ممکن است باعث و یا کمک به رفتارهای ناسالم در فرد کند میباشد. هدف تکنیک های درمانی مختلف ، کمک به شناسایی و اجتناب از موقعیت، احساسات و یا …

هدف از درمان اختلالات خوردن چیست؟ ادامه »