درمان اختلال خواندن با یک روش خاص و مورد علاقه کودکان

بیشترین غم و غصه والدین این است که فرزندانشان زمان کمتری را صرف بازی های ویدیوئی و زمان بیشتری را صرف مطالعه کنند، طی مطالعه ای که در مجله مطبوعات زیست شناختی انجام شده است نشان داد که بازی های ویدیوئی باعث میشوند تا خواندن کودکان نارسا خوان بهتر شود. در واقع 12 ساعت بازی …

درمان اختلال خواندن با یک روش خاص و مورد علاقه کودکان ادامه »