اختلال حرکتی اندام در هنگام خواب

اگر در طول حرکات ناگهانی را تجبه می کنید، ممکن است دچار اختلالات حرکتی اندام شده باشید. این حالت که میوکلونوس خواب و یا میوکلونوس شبانه نیز نامیده می شود، شامل حرکات متناوب با اسپاسم، پرش و حرکات تند و سریع در طول شب می باشد. عموما این حرکات غیرقابل کنترل در پاها اتفاق می …

اختلال حرکتی اندام در هنگام خواب ادامه »