اختلال بدشکلی بدن

خود بیمار انگاری چیست؟

خود بیمار انگاری، که هایپوکندریا نیز نامیده می شود، نگرانی در مورد داشتن یک بیماری جدی است. این وضعیت ناتوان کننده نتیجه ی ادراک نادرست از وضعیت بدنی یا ذهنی علی رغم نبود یک تشخیص پزشکی واقعی است. شخصی که از خود بیمارانگاری رنج می برد به عنوان خود بیمار انگار شناخته می شود. اغلب، حتی …

خود بیمار انگاری چیست؟ ادامه »

رابطه عزت نفس و اختلال بدشکلی بدن

عزت نفس بر اساس هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو ، توجه به نیازهای اساسی در مراحل اولیه رشد در زندگی سبب پرورش میزان عزت نفس می شود. اما زمانی که در تکمیل مرحله ای گسستی به وجود می آید، اشخاص تمایل دارند سطح آسایش خود را دگرگون کرده و جویای میزان اعتبار و عزت خود …

رابطه عزت نفس و اختلال بدشکلی بدن ادامه »