اختلالات گفتاری

آشنایی با رشد و تکامل گفتار و زبان

    زبان یک وسیله رمزی است. رمزهای قراردادی که افراد یک جامعه یا کشور با هم قرار می گذارند که به وسیله آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این وسیله رمزی از موارد زیر تشکیل شده است: معانی کلمات، چطور کلمات را بسازیم، چطور ان ها را در کنار هم قرار دهیم و در …

آشنایی با رشد و تکامل گفتار و زبان ادامه »

اختلال در تولید صداها

تولید طبیعی مجموعه ای از حرکات پیچیده است. تولید صحیح مستلزم دقیق بودن جایگاه، توالی، زمان­بندی، جهت و قدرت تولید کننده ها است. این ها همواره با یک جریان متناوب در آغاز یا پایان آواسازی و فعالیت همزمان کامی- حلقی رخ می دهد. اختلال‌های آواهای گفتار (Speech sound disorder) دسته‌ای از اختلال‌های گفتاری هستند که …

اختلال در تولید صداها ادامه »