اختلالات هویت جنسی

افرادی که به شدت دچار بی قراری های جنسیتی هستند، در واقع جنسیت آنها با آنچه جسم آنها نشان می دهد متفاوت است. به عنوان مثال فردی که از لحاظ جسمی دارای تمام ویژگی های مردانه است، احساس می کند که در حقیقت مرد نیست. این شخص به شدت تمایل دارد که دارای بدن زنانه …

اختلالات هویت جنسی ادامه »