اختلالات ناشی از سوء مصرف مواد و داروها

اختلالات مربوط به مصرف مواد مربوط به اختلالات ناشی از مسمومیت، وابستگی به مواد و سوء استفاده می باشند که این اختلالات مربوط به مواد مخدر قانونی و غیرقانونی می شوند. این مواد عبارتند از الکل، آمفتامین، کافئین، مواد استنشاقی، نیکوتین و داروهای تجویزی (که ممکن است مورد سوء مصرف قرار بگیرند، مانند آرام بخش …

اختلالات ناشی از سوء مصرف مواد و داروها ادامه »