شناخت و درمان اختلالات ساختگی

اختلالات ساختگی شرایطی است که در آن فرد به دلخواه و به طور آگاهانه تظاهر می کند که دچار مشکل فیزیکی است. در حالیکه واقعا بیمار نیست. هدف فرد مبتلا جلب توجه دیگران از طریق تظاهر به بیماریست. سوالی که مطرح می شود این است که چه چیزی باعث بروز این اختلالات می شود؟ علت …

شناخت و درمان اختلالات ساختگی ادامه »