علل آسیب دیدگی سالمندان

متخصصان می گویند که علت محدود کردن داروی بنزودیازپین بخصوص درافراد 65 سال و بالاتراین است که درهنگام مصرف این دارو احتمال افتادن، آسیب دیدگی، مصرف بیش ازحد بطوراتفاقی، و مرگ فوری وجود دارد. انجمن سالمندان امریکا درسال 2012 داروهایی را که برای درمان بی خوابی، اضطراب و یا دلیریوم (هذیان) استفاده می شد داروهایی …

علل آسیب دیدگی سالمندان ادامه »