اختلالات رفتاری کودکان

شناخت اختلال های رفتاری در کودکان

دوران کودکی از مهمترین مراحل زندگی است که در آن شخصیت فرد پایه ریزی شده و شکل می گیرد. اغلب ناسازگاری ها و اختلالات رفتاری در نوجوانی و بزرگسالی، از بی توجهی به مسائل و مشکلات عاطفی-رفتاری دوران کودکی و عدم هدایت صحیح در روند رشد و تکامل ناشی می شود .مبتنی بر پذیرش این …

شناخت اختلال های رفتاری در کودکان ادامه »

اختلالات رفتاری در کودکان

همه بچه ها گاهی بی ادب می شوند. برخی دیگر به خاطر اضطراب دچار مشکلات رفتاری موقت می شوند. به عنوان مثال تولد خواهر یا برادر، طلاق والدین یا مرگ یکی از عزیزان باعث بروز مشکلات رفتاری در کودک می شود. اختلالات رفتاری خیلی جدی تر هستند. این اختلالات عبارتند از الگوهای رفتاری خصمانه، پرخاشگری …

اختلالات رفتاری در کودکان ادامه »