آیا اختلالات رشد کودک خود را می شناسید؟

عبارت اختلالات فراگیر رشد که PDD نیز نامیده می شود، به شرایطی اشاره دارد که در آن رشد بسیاری از مهارت های اساسی دچار تاخیر می شوند. مهمترین آنها توانایی معاشرت با دیگران و استفاده از تخیل است. کودکان مبتلا به این اختلال معمولا گیج هستند و در درک دنیای اطراف خود دچار مشکل می …

آیا اختلالات رشد کودک خود را می شناسید؟ ادامه »