اختلالات حرکتی و انواع آن

اختلالات حرکتی اختلالات عصبی هستند که بر سرعت ، تسلط ، کیفیت و سهولت حرکات تاثیر گذار هستند ،ممکن است حرکات تند و غیر ارادی و یا کند باشد.   بعضی انواع شناخته شده تر اختلالات حرکتی شامل موارد زیر است: آتاکسی ( عدم هماهنگی که اغلب به تولید حرکات پرشی می انجامد ) دیستونیا …

اختلالات حرکتی و انواع آن ادامه »