انواع اختلالات تکلم: آپراکسی

آپراکسی گفتار   آپراکسی نوعی اختلال حرکتی ناشی از آسیب دیدگی عصبی است. این اختلال با نوعی ناتوانی در انجام ارادی (هدفمند) حرکات مشخص می­شود، علی رغم اینکه حالت کشش ماهیچه ها عادی و طبیعی است و هماهنگی نیز دارند. به عبارت دیگر ماهیچه­ ها قادر هستند تا عملکرد طبیعی داشته باشند اما برنامه ریزی …

انواع اختلالات تکلم: آپراکسی ادامه »