۹ اختلال اضطرابی در کودکان که نباید آن را نادیده گرفت

اختلالات اضطرابی در کودکان  تعاریف متعددی از اختلالات اضطرابی  وجود دارد.یکی از تعاریف در اختلالات اضطرابی  «ترس بیش از حد در موقعیت های واقعی یا تخیلی» است. اگرچه اضطراب و ترس شباهت زیادی به هم دارند ولی تفاوت های ان ها نیز آشکار است. ترس بر اتفاق ناگوار در حال وقوع یا تجربه ای که …

۹ اختلال اضطرابی در کودکان که نباید آن را نادیده گرفت ادامه »