سرریز شدن هیجانات در زوجین

خطر سرریز شدن هیجانات در زوجین سرریز شدن هیجانات در گرماگرم جروبحث ها و گفتگوهای ناخوشایند، چندان عجیب نیست. اما تکرار ان لطمه شدیدی به افکار شما در مورد همسرتان و ازدواجتان می زند.در این حالت شما نسبت به تمام صحبت های همسرتان واکنش نشان می دهید مثل حیوانی به همسرتان واکنش نشان می دهید …

سرریز شدن هیجانات در زوجین ادامه »