احساس گرسنگی

پرخوری احساسی 2

  همانطوری که توضیح داده شد، مصرف بیش از اندازه و بدون احساس گرسنگی واقعی مواد غذایی با ارزش غذایی پایین را #پرخوری احساسی گویند.   در استرس های کوتاه مدت هیپوتالاموس هورمون CRH را تولید می کند که سرکوب کننده اشتها است. از طرفی مغز سیگنالی به غدد فوق کلیه فرستاده و با ترشح …

پرخوری احساسی 2 ادامه »

پرخوري احساسي (1)

  تاحال شده از عصبانیت، ناراحتی، استرس و یا هیجان چیزی بخورید، بدون اینکه واقعا احساس گرسنگی کنید!؟     مصرف بی دلیل و بیش از اندازه غذاهای پرکالری بدون احساس گرسنگی را خوردن احساسی (Emotional eating) گویند. درواقع خوردن غذای بیش از حد نیاز، خصوصا غذاهای پرکالری و پرکربوهیدرات بدون ارزش تغذیه ای مناسب …

پرخوري احساسي (1) ادامه »