چرا افراد باهوش تنهایی را ترجیح می دهند؟

در پژوهشی در رابطه با چگونگی تاثیر نیازهای اجداد ما بر احساسات مدرن مان، که به تازگی منتشر شده محققان واقعیتی را کشف کردند که همه را متعجب خواهد کرد. واقعیت به این شرح است: همه انسان ها زمانی که در جمع دوستان خود هستند شادتر می شوند و این در حالیست که افراد باهوش …

چرا افراد باهوش تنهایی را ترجیح می دهند؟ ادامه »