احساس دوست داشته شدن و پشتیبانی

بیان احساسات در کودکان

زندگی خانوادگی ، بر احساسات خانواده بنا شده است . خانواده ، نیازهای اساسی ما به عشق ، حمایت ، امنیت و حس تعلق را تأمین می کند . گاه به این دلیل که خانواده قادر نیست تمامی این نیازها را تأمین کند و یا زندگی مستمر با عده ای خاص ، همواره ناراحتی ها …

بیان احساسات در کودکان ادامه »

بهبود زندگی افراد افسرده (2)

  زمان بیشتری را با خانواده خود بگذارید: خانواده شما باید احساس دوست داشته شدن و پشتیبانی را به شما بدهند، بنابراین سعی کنید زمان زیادی را با آنها بگذرانید. اگر خانواده شما دور از شما زندگی میکنند ، زمانی را برای تماس های تلفنی با آنها قرار دهید. اگر یک دوست یا عضوی از …

بهبود زندگی افراد افسرده (2) ادامه »