تنها ماندن همان احساس تنهایی است؟

تنهایی یک احساس مشترک در میان تمام انسان هاست و در هر فردی می تواند اتفاق بیفتد ولی برای هر کس پیچیده و منحصر به فرد می باشد بنابراین درک تنهایی هر فرد و پیشگیری و درمان این حالت مخرب ذهنی به طور چشمگیری متفاوت است و می تواند علل مختلفی داشته باشد.  تنهایی یعنی …

تنها ماندن همان احساس تنهایی است؟ ادامه »