شبها پاهایم درد می کند

سوال: شبها پاهایم درد می کند،دردی و سوزش مثل احساس برق گرفتگی در پاها.مشکلم چیست و باید پیش چه متخصصی بروم؟ جواب: این حالت ممکن است به دلیل سندرم پاهای بی قرار باشد که بسیار شایع است. و برای درمانش باید به متخصص مغز و اعصاب یا اعصاب و روان مراجعه کنید. سندرم پای بیقرار …

شبها پاهایم درد می کند ادامه »