احساسات

آموزش چگونگی ابراز احساسات به کودکان خردسال

آموزش چگونگی ابراز احساسات به کودکان خردسال

آموزش چگونگی ابراز احساسات به کودکان خردسال   کودکان با آگاهی در مورد احساسات متولد نمی شوند.آنها به طور طبیعی نمی دانند که در مورد تجربه های مختلف چگونه احساسات خود را مدیریت و کنترل کنند. همانطور که به کودک خود آموزش می دهید چگونه قاشق به دست بگیرد چگونه بند کفش ببندد، باید در …

آموزش چگونگی ابراز احساسات به کودکان خردسال ادامه »

بهترین روش برای بهبود روابط چیست؟

فایل صوتی این مقاله به همراه توضیحات تکمیلی: اجتناب از تجربه در روابط ممکن است یکی از زوجین یا هردو از اینکه سر یک موضوع خاص با همسرش درگیر شود اجتناب کند چرا که در گذشته در مورد این موضوع باهم دعوا کرده اند. اجتناب از تبادلی که بالقوه باعث خشونت می شود یا سایر …

بهترین روش برای بهبود روابط چیست؟ ادامه »

عشق برای ایجاد یک رابطه ی پایدار کافی است؟

فایل صوتی این مقاله به همراه توضیحات تکمیلی: تکیه بر احساسات ممکن است روابط بی ثبات ایجاد کند یکی از بزرگترین مشکلاتی که تکیه بر احساس “عاشق بودن” برای سلامت یا بقای یک رابطه دارد این است که این احساس ممکن است تغییر کند. برای بسیاری از افراد، عاشق شدن بسیار آسان است، و ممکن …

عشق برای ایجاد یک رابطه ی پایدار کافی است؟ ادامه »

بهترین روش برای درمان اضطراب چیست؟

پذیرش توجه آگاهانه از شما می خواهم به صورت قائم روی صندلی خود بنشینید، پشتتان را به صندلی تکیه دهید و پاهای خود را روی زمین قرار دهید. اکثر مردم با این روش احساس هوشیاری بیشتری پیدا می کنند، بنابراین بررسی کنید و ببینید آیا برای شما هم اینگونه است. چشمان خود را ببندید یا …

بهترین روش برای درمان اضطراب چیست؟ ادامه »

از احساسات منفی خود یک معلم بزرگ بسازید

شاید شما نیز از درگیر شدن با احساسات منفی خود هراس دارید.برای خلاص شدن از آنها چه کاری می توانید بکنید؟ کاری  ندارد! آگاه بودن به احساسات  و کار روی آنها به مراتب بیشتر و بهتر از روی گرداندن از آنها می تواند به شما کمک کند. انسان زمانی که  با احساسات نامطلوب و ناراحت …

از احساسات منفی خود یک معلم بزرگ بسازید ادامه »