چرا نمی توانم چیزی را دور بریزم؟

اختلال احتکار اختلال احتکار یک مشکل مزمن در دور ریختن و جدایی از اشیا، لباس ها، حیوانات و… است به دلیل اینکه فرد تصور می کند نیاز است که آن ها را جمع آوری و ذخیره کند. شخصی با اختلال احتکار با فکر کردن به اینکه چیزی را دور بیاندازد دچار پریشانی و استرس می …

چرا نمی توانم چیزی را دور بریزم؟ ادامه »