برتری رژیم غذایی مدیترانه ای نسبت به رژیم غذایی کم چرب برای بیماران قلبی و عروقی

رژِیم غذایی مدیترانه ای وکارآمدی آن در طی دهه های اخیر شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که رژِیم مدیترانه ای را دنبال کرده اند کمتر از کسانی که رژیم به شدت کم چرب استفاده کرده اند در معرض خطر حملات قلب و عروق و سکته های ناشی از آن قرار گرفته اند …

برتری رژیم غذایی مدیترانه ای نسبت به رژیم غذایی کم چرب برای بیماران قلبی و عروقی ادامه »