حقایقی در مورد افراد چشم آبی

تحقیقات جدید نشان داده اند که افراد چشم آبی دارای اجداد مشترک هستند. یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه کپنهاگ یک جهش ژنتیکی را مورد بررسی قرار داده است که حدود 6 تا 10 هزار سال پیش اتفاق افتاده است که علت آبی شدن چشم های برخی انسان ها می باشد. جهش ژنتیکی چیست؟ پروفسور هانس …

حقایقی در مورد افراد چشم آبی ادامه »