مداخلات درمانی در مصرف کنندگان مواد مخدر

  باید توجه داشت که در درمان وابستگی به مواد محرک ، نیازها و اولویت های متعدد درمانی ، وجود دارد و اصولا تمام بیماران مشکلات یکسانی ندارند .   در زمان انتخاب الگو و الگوریتم درمانی ، یکی از مهم ترین و اساسی ترین شاخص ها ، وجود یا عدم پسیکوز است. بنابراین هنگام …

مداخلات درمانی در مصرف کنندگان مواد مخدر ادامه »