تاثیرات خواندن کتاب بر مغز

کتاب و خواندن آن گاهی در معرض انقراض به نظر می رسند. پس از انجام یک تحقیق در سال 2006 مشخص شد افرادی که متنی را در صفحات اینترنت می خوانند، در حقیقت تنها 20 درصد محتوا را می خوانند (این افراد در هنگام خواندن محتوا به ابتدای هر خط نگاه می کنند و سپس …

تاثیرات خواندن کتاب بر مغز ادامه »