چرا نوجوانان بیشتر تحت تاثیر شبکه های اجتماعی هستند؟

  اگر شما فرزند نوجوان دارید یا در اطرافیان خود نوجوانی را می شناسید، موافق هستید که آنها همیشه به تلفن های همراه خود چسبیده اند یا بهتر است بگوییم بیشتر وقت خود را در شبکه های مجازی که در تلفن خود دارند، سپری می کنند.   این مسئله که نوجوانان جذب برنامه هایی مانند …

چرا نوجوانان بیشتر تحت تاثیر شبکه های اجتماعی هستند؟ ادامه »