بررسی علت و اثرات سردرد میگرنی

بررسی علت میگرن و اثرات سردرد میگرنی با توجه به آمار موسسه ملی سردرد در شیکاگو، تقریبا 30 میلیون آمریکایی از سردردهای میگرنی رنج می برند ،میگرن در زنان تقریبا سه برابر بیشتر از مردان دیده می شود. تغییرات هورمونی از عوامل اصلی بروز بالاتر در زنان است. سردرد میگرنی از فردی به فرد دیگر …

بررسی علت و اثرات سردرد میگرنی ادامه »