اشعه های نور خورشید و تاثیر آن بر پوست

  قسمتی از نور خورشید که به زمین می رسد شامل 47.5 % اشعه مرئی ،50 % اشعه مادون قرمز و 2.5 % اشعه ماوراء بنفش ( UV ) است . بیشتر مشکلات پوستی ناشی از نور در اثر اشعه ماورای بنفش ایجاد میشود. UVA عامل اصلی پیگمانتاسیون و تیره و برنزه شدن پوست می …

اشعه های نور خورشید و تاثیر آن بر پوست ادامه »