تاثیرات ماریجوانا بر مغز

اثرات منفی ماری جوآنا روی مغز چیست ؟

ماریجوانا به عنوان یک داروی نسبتا بی ضرر شناخته شده است، اما محققان در حال انجام آزمایشاتی و یادگیری برای بررسی اثرات منفی روی مغز هستند