شیشه، خطرناک ترین ماده مخدر

کریستال مت نامی رایج برای کریستال متامفتامین می باشد که یک ماده مخدر قوی و به شدت اعتیاد آور است که بر روی سیستم عصبی مرکزی تاثیر می گذارد. مصرف این ماده مخدر کاملا غیر قانونی است. این ماده مخدر در تکه های شفاف یا سنگی به رنگ آبی براق یافت می شود. این ماده …

شیشه، خطرناک ترین ماده مخدر ادامه »