چگونه رسانه های اجتماعی در سلامت روان تاثیر گذارند؟

در سال 1971، برای اولین از ایمیل استفاده شد و طی این مدت سایت های شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر و … طوفان به پا شده است و در حال حاضراز هر4 نفر 1 نفر در سراسر جهان استفاده می شود. این فعالیت ممکن است بی ضرر به نظر برسد، اما برخی …

چگونه رسانه های اجتماعی در سلامت روان تاثیر گذارند؟ ادامه »