اثرات روانی میگرن و درد :مطالعات اخیر چه می گویند؟

  مطالعات اخیر نشان داده که درد میگرن می تواند بیش از یک نوسان خلق و خو آزار دهنده باشد، میگرن می تواند باعث افسردگی و در برخی موارد حتی باعث اقدام به خودکشی شود. به گزارش فاکس نیوز در مطالعه انجام شده توسط نائومی برسلاو از دانشگاه ایالتی میشیگان که در آن 1200 بزرگسال در …

اثرات روانی میگرن و درد :مطالعات اخیر چه می گویند؟ ادامه »